Предлог законски измени на Законот за вештачење

Организација

Здружението по судска медицина

во соработка со

Асоцијација за корпоративна безбедност -Скопје

Здружение на јавни обвинители

Интернационален универзитет “ЕУРОПА ПРИМА“ – Скопје

Акредитација

МЛД и ЛКСРМ.

Дата на одржување на активноста

17.09.2020 година.