21.10.2021 – Суплементација при планирање на бременост и во бременост

Организатор

Македонска асоцијација на гинеколози и опстетричари (МАГО)

Македонска асоцијација за фетална медицина (МАФМ)

Поканети предавачи

ГЛИГОР ТОФОСКИ CERTIFICATE

АНА ДАНЕВА-МАРКОВА CERTIFICATE

ЕЛЕНА ЏИКОВА CERTIFICATE

ОЛИВЕРА КОНТИЌ CERTIFICATE

ГОРАН ДИМИТРОВ CERTIFICATE

Учесници

ADELINA DALIPI CERTIFICATE

ADRIANA BUKLIOSKA CERTIFICATE

AGNESA KARAKOLEVA-DAVIDOVIKJ CERTIFICATE

AJLA SHABANI CERTIFICATE

ALBINA BEJTA CERTIFICATE

ALEKSANDAR GJEROSKI CERTIFICATE

ALEKSANDRA ANDONOVSKA CERTIFICATE

ALEKSANDRA EFTIMOVA-KITANOVA CERTIFICATE

ALEKSANDRA PANOSKA CERTIFICATE

ANA MATOSKA-DOJCHINOVSKA CERTIFICATE

ANGELA CHIPUROVSKA CERTIFICATE

ARDITA DEMIRI-KADRIU CERTIFICATE

ARGETIM FIDA CERTIFICATE

BAJALSKI EMIL CERTIFICATE

BILJANA JANAKIEV CERTIFICATE

BILJANA TALEVSKA-TRAJANOVIKJ CERTIFICATE

BISERA PANDOVSKA CERTIFICATE

BLERTON ASANI CERTIFICATE

BOJAN MITANOSKI CERTIFICATE

BOJAN MITANOSKI CERTIFICATE

BOJANA STEFANOVSKA CERTIFICATE

DANIELA CHINGOSKA CERTIFICATE

DANIELA GEORGIEVA CERTIFICATE

DANIELA NAUNOVA-SPIROSKA CERTIFICATE

DIANA PALLOSHI-KADRIU CERTIFICATE

DIMITAR GEORGIEV CERTIFICATE

DIMITAR GETOV CERTIFICATE

EDITA ISENI CERTIFICATE

ELENA JORDANOSKA CERTIFICATE

ELISAVETA TOMOVA CERTIFICATE

ELIZABETA MATEVSKA-ATANASOVSKA CERTIFICATE

ELIZABETA MILANOVA-STANKOVIK CERTIFICATE

ELMEDINA AKIKU KAMBERI CERTIFICATE

EMILIJA IVANOV CERTIFICATE

EMILIJA TRAJKOVSKA CERTIFICATE

FILIP VANOVSKI CERTIFICATE

GOCE OROPAN CERTIFICATE

GORAN ANTOV CERTIFICATE

GORAN PERKOV CERTIFICATE

IRENA DIMITROVSKA CERTIFICATE

IRENA RISTESKA-MITANOVSKA CERTIFICATE

IRENA TODOROVSKA CERTIFICATE

IRINA PRODANOVA CERTIFICATE

IVO KJAEV CERTIFICATE

JADRANKA GEORGIEVSKA CERTIFICATE

JANA BELEVSKA CERTIFICATE

JANE IVANOSKI CERTIFICATE

JASMINA DIMITROVSKA CERTIFICATE

JASNA MITRESKA CERTIFICATE

JAСМИНА ЧЕЛЕБИЕВА CERTIFICATE

KAMKA KOCEVA CERTIFICATE

KLEMENTINA KUZESKA CERTIFICATE

KORUNOSKA PAVLINA CERTIFICATE

KORUNOSKA PAVLINA CERTIFICATE

KORUNOSKI VASO CERTIFICATE

KRISTINA BLAZHEVA CERTIFICATE

KRISTINA PARTALOSKA CERTIFICATE

KRSTEVSKA JASMINA CERTIFICATE

LEANDRA KADRIU CERTIFICATE

LEJLA IBRAIMI CERTIFICATE

LEJLA IBRAIMI CERTIFICATE

LOLITA GRKOVSKA CERTIFICATE

LULJETA MULAKI CERTIFICATE

MAJA CVETANOVSKA-TRAJKOSKA CERTIFICATE

MAJA PEJKOVSKA ILIEVA CERTIFICATE

MARE KOSTOVSKA CERTIFICATE

MARGARITA GAVRILOVSKA CERTIFICATE

MARIJA KARAPANCEVA CERTIFICATE

MARTA JOVANOVSKA CERTIFICATE

MILCO RISTOVSKI CERTIFICATE

MILE PACHEMSKI CERTIFICATE

MILICA ARSEVSKA CERTIFICATE

MILICA ZLATKOVA CERTIFICATE

MITKO DABESKI CERTIFICATE

MITKO POP-KOCHEV CERTIFICATE

NEXHMIE SOPA-ALIED CERTIFICATE

NEZHLA SHABANI CERTIFICATE

NIKOLINA RISTEVSKA CERTIFICATE

OLIVERA ARNAUDOVA CERTIFICATE

PAVLESKA SHALIEVSKA GORDANA CERTIFICATE

PETAR PECEV CERTIFICATE

RADICA BOJCHEVA CERTIFICATE

ROMIR KADRIU CERTIFICATE

ROZJANA NIKOLOVA-JANEVA CERTIFICATE

SASHO SPASOVSKI CERTIFICATE

SHPRESA IDRIZI IBRAIMI CERTIFICATE

SIANDRA SEJFULLAI CERTIFICATE

SIANDRA SEJFULLAI CERTIFICATE

SIANDRA SEJFULLAI CERTIFICATE

SLAVJANKA STANOEVSKA-STOJKOVSKI CERTIFICATE

SLOBODANKA SIMEVSKA CERTIFICATE

SOFIJA TRAJKOVIK CERTIFICATE

SUZANA SLISHKOVIKJ CERTIFICATE

TONI ANASTASIEVSKI CERTIFICATE

TRAJCHO IVANOV CERTIFICATE

VALENTINA ATANASOVA-RAMBABOVA CERTIFICATE

VASKA KUKUTANOVA CERTIFICATE

VERONIKA KOKOROMANOVSKA CERTIFICATE

VESNA LIVRINOVA CERTIFICATE

VESNA POP-STEFANIJA-CHORBEVA CERTIFICATE

VESNA SERAFIMOSKA CERTIFICATE

VIKTOR ARSOV CERTIFICATE

VLADO JOVANOV CERTIFICATE

VLADO JOVANOV CERTIFICATE

ZAHARIJA PARTALOSKA SHIPINKAROVSKA CERTIFICATE

ZAKLINA CH. NOVAKOVSKA CERTIFICATE

ZHIVANA STOJKOSKA CERTIFICATE

ZORAN ILIEVSKI CERTIFICATE

АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВСКИ CERTIFICATE

АЛЕКСАНДАР МАТЕСКИ CERTIFICATE

АЛЕКСАНДРА БИЛЈАН CERTIFICATE

АНИТА МОРАРЦАЛИЕВА ЧОЧКОВА CERTIFICATE

АНТОНЕЛА МАНАСИЕВСКА БОГОЕВСКА CERTIFICATE

АТАНАСОВСКИ ЉУПЧО CERTIFICATE

АШИМ ИМЕРОСКИ CERTIFICATE

БИЉАНА СПИРОВСКА CERTIFICATE

БЛАГОЈ ЛАЗАРОВ CERTIFICATE

БЛАГОЈЧЕ ОБЕДНИКОВСКИ CERTIFICATE

БОЈАНА МИЦКОСКА CERTIFICATE

БОРИСЛАВА СПИРОСКА CERTIFICATE

ВАНЧО ОРГАНЏИСКИ CERTIFICATE

ВАНЧО СТОЈАНОВ CERTIFICATE

ВЕНЦИСЛАВ БОЖИНОСКИ CERTIFICATE

ВЕСНА БЛАЖЕВСКА CERTIFICATE

ВИОЛЕТА РИСТОВА CERTIFICATE

ВЛАДИМИР ПОПОВСКИ CERTIFICATE

ВЛАТКО ЃОРЃИЕВСКИ CERTIFICATE

ЃОРЃИ СТАМБОЛИЕВ CERTIFICATE

ЃУЉХАНА ПУПЕ ХОЏА CERTIFICATE

ДАФИНА КАРАЏОВА CERTIFICATE

ДРАГЕ ДАБЕСКИ CERTIFICATE

ДУШАНКА ЃОРЃИЈОСКА CERTIFICATE

ЕЛИЗАБЕТА ЧИПУРОВСКА CERTIFICATE

ЕМИЛИЈА САВИЌЕВИЌ-ИСЈАНОВСКА CERTIFICATE

ЗЛАТКО АТАНАСОВСКИ CERTIFICATE

ЗОРА ПОПОВСКА CERTIFICATE

ЗОРАН НОФИТОСКИ CERTIFICATE

ИВА ПАНЕВА CERTIFICATE

ИВАНА НАКОВ CERTIFICATE

ИРЕНА АНДОНОВА CERTIFICATE

ИРЕНА ГОШЕВА CERTIFICATE

ЈЕЛЕНА ПЕТРОВСКА CERTIFICATE

ЈУЛИЈАНА КОЧОСКА CERTIFICATE

КРИСТИНКА ПАЈАКОВСКА CERTIFICATE

МАРИЈА ХРИСТОВСКА CERTIFICATE

МАРИЈАНА ФИЛИПОВСКА CERTIFICATE

МАРИНА НАКОВА CERTIFICATE

МАРТИНА КАМИЛОСКА CERTIFICATE

МИЛЕНА АНГЕЛОВСКА CERTIFICATE

МИЛЕНА ПЕТРЕСКА CERTIFICATE

МИМОЗА КАПЕТАНОСКА CERTIFICATE

МИТКО ИВАНОВСКИ CERTIFICATE

МИТКО ИВАНОВСКИ CERTIFICATE

НИКОЛА ВАСИЛЕСКИ CERTIFICATE

НИКОЛА ЃУЗЕЛОВ CERTIFICATE

НИКОЛА ЈОСИМОВСКИ CERTIFICATE

РАДМИЛА ЗАФИРОВСКА CERTIFICATE

РИСТО КОЦЕВСКИ CERTIFICATE

САЊА БАЛЏИЕВА CERTIFICATE

СИВАКОВ БОРЧЕ CERTIFICATE

СИНИША ТРПЧЕВСКИ CERTIFICATE

СНЕЖАНА МИЛЕНКОВА CERTIFICATE

СОЊА ЦВЕТАНОВСКА-АПОСТОЛСКА CERTIFICATE

СОТИР РОПИ CERTIFICATE

СРЃАН ЃОРЃЕВИЌ CERTIFICATE

ТАСЕ ЦВЕТАНОВСКИ CERTIFICATE

ТАШЕ ТРПЧЕВСКИ CERTIFICATE

ФИЛИП ИСЈАНОВСКИ CERTIFICATE

ФИЛИП МАТЕВСКИ CERTIFICATE

ФИЛИП ТРАЈКОВСКИ CERTIFICATE

ХРИСТИЈАН ТРПЧЕВСКИ CERTIFICATE