11.11.2021 – Нови можности во превенција на цереброваскуларните заболувања

Стручно-едукативно предавање на тема „Нови можности во превенција на цереброваскуларните заболувања“ во организација на Македонската асоцијација за мозочен удар (МАМУ) во соработка со INNventa Pharm d.o.o.

КМ едукацијата е акредитирана од МЛД и ЛКСРМ.

Online предавањето се одржи на платформата GoToMeeting на 11.11.2021

Поканети предавачи

АНИТА АРСОВСКА CERTIFICATE

ЕЛЕНА ЛИЧКОВА CERTIFICATE

Слушатели

ДАНИЕЛА ВОЈТИКИВ САМОИЛОВСКА CERTIFICATE

ЕЛЕНА СИМЕОНОВСКА ЈОВЕВА CERTIFICATE

КАТИНА АЛЕКСОВСКА CERTIFICATE

МАЈА БОЖИНОВСКА СМИЧЕСКА CERTIFICATE

МАРИЈА БАБУНОВСКА CERTIFICATE

РОДНА КОЗОЛОСКА CERTIFICATE

САЊА ЏАМБАЗОВСКА ЗИКОВА CERTIFICATE

СУЗАНА ТРАЈКОСКА CERTIFICATE

BILJANA GJORGJIEVSKA CERTIFICATE

BILJANA JANAKIEV CERTIFICATE

BOJANA STEFANOVSKA CERTIFICATE

FANI VOLCHEVSKA JOSHEVA CERTIFICATE

HRISTINA MILOSEVSKA NIKOLOVA CERTIFICATE

IRENA POPOVA CERTIFICATE

MARE KOSTOVSKA CERTIFICATE

MITKO DABESKI CERTIFICATE

PETAR PECEV CERTIFICATE

RENATA MLADENOVSKA CERTIFICATE

VIKTOR ARSOV CERTIFICATE

ЛЕОНИД РАМОВ CERTIFICATE

МИЛЕНА ПЕТРЕСКА РИСТЕСКА CERTIFICATE