09.06.2021 – ИНФЕКЦИИ И ХРОНИЧНИ РАНИ

Стручно-едукативен состанок на Македонскa асоцијација за пластични, реконструктивни и естетски хирурзи – МАПРЕХ во соработка со АД Др. ПАНОВСКИ Скопје.

КМ едукацијата е акредитирана од МЛД и ЛКСРМ.

Одржана на платформата GoToMeeting на 09.06.2021 (вторник)

ПОКАНЕТИ ПРЕДАВАЧИ

Biljana Shapova-Todorovska CERTIFICATE

Hristina Breshkovska CERTIFICATE

Vlatko Kostadinovski CERTIFICATE

УЧЕСНИЦИ

Aleksandra Andonovska CERTIFICATE

Aleksandra Shikovska – Pijuk CERTIFICATE

Ana Lazarova CERTIFICATE

Ana-Marija Ardzanova CERTIFICATE

Andrijana Naceska CERTIFICATE

Andrijana Trajkova CERTIFICATE

Angela Petrusheska CERTIFICATE

Artan Dika CERTIFICATE

Atanas Minov CERTIFICATE

Biljana Andonovska CERTIFICATE

Bisera Pendovska CERTIFICATE

Blagoja Srbov CERTIFICATE

Boro Dzonov CERTIFICATE

Darinka Chadievska CERTIFICATE

Darko Daskalov CERTIFICATE

Dobrila Andonovska CERTIFICATE

Elena Jordanoska CERTIFICATE

Elena Filipova CERTIFICATE

Elizabeta Mircevska CERTIFICATE

Elizabeta Obocki-Lukovska CERTIFICATE

Emilija Atanasova CERTIFICATE

Emilija Paskoska CERTIFICATE

Emilija Nadzenovska CERTIFICATE

Ermira Bedzeti CERTIFICATE

Gjorge Dzokic CERTIFICATE

Goran Aleksovski CERTIFICATE

Gordana Georgieva CERTIFICATE

Gorgi Velkov CERTIFICATE

Greta Marcikik CERTIFICATE

Idriz Orana CERTIFICATE

Igor Shojlev CERTIFICATE

Ilija Mostrov CERTIFICATE

Irena Trajchevska CERTIFICATE

Jasmina Georgievska CERTIFICATE

Katerina Anastasova CERTIFICATE

Katerina Jovanovska CERTIFICATE

Katerina Lakovikj CERTIFICATE

Lazo Noveski CERTIFICATE

Lidija Basheska CERTIFICATE

Loreta Matevska CERTIFICATE

Makedonka Angelovska CERTIFICATE

Mare Stevkovska CERTIFICATE

Margarita Peneva CERTIFICATE

Mari Kudjan CERTIFICATE

Marija Milosevska-Mijalkovska CERTIFICATE

Marija Stojanovska CERTIFICATE

Marija Stevanandjija-Adamceska CERTIFICATE

Monika Ardzanova CERTIFICATE

Natasa Dosevska CERTIFICATE

Ognjen Daskalov CERTIFICATE

Peev Igor CERTIFICATE

Petar Pecev CERTIFICATE

Robert Stojovski CERTIFICATE

Smilja Tudzarova-Gjorgova CERTIFICATE

Sofija Pejkova CERTIFICATE

Stefanija Azmanova CERTIFICATE

Tomislav Jovanoski CERTIFICATE

Vance Stefanoski CERTIFICATE

Viktor Trencev CERTIFICATE

Vladimir Ginoski CERTIFICATE

Vladislav Gruev CERTIFICATE

Zana Aliu CERTIFICATE

Zlata Martinovska CERTIFICATE

Zoran Stojkovski CERTIFICATE

Ана Рајковска Кимовска CERTIFICATE

Велимир Димитриоски CERTIFICATE

Ѓорги Velkov CERTIFICATE

Христијан Димитровски CERTIFICATE

Милица Радевска CERTIFICATE

Никола Јосимовски CERTIFICATE

Пандора Михајлоска-Блажевска CERTIFICATE

Стефанија Стојанова CERTIFICATE