21.12.2021 – Безбедни иновативни здравствени услуги за време на COVID-19

Стручно-едукативно предавање на тема „Безбедни иновативни здравствени услуги за време на Ковид – 19“ во организација на Македонската асоцијација на гинеколози и опстетричари (МАГО) и Македонското лекарско друштво (МЛД) во соработка со УНФПА и Министерство за здравство на РСМ.

Предавањето беше наменето за специјалисти по општа и семејна медицина како најголеми гласници до своите пациенти, да ни се придружат во ширењето на информацијата за активностите на мобилните гинеколошки амбуланти.

КМ едукацијата е акредитирана од МЛД и ЛКСРМ.

Online предавањето се одржаи на платформата GoToMeeting на 21.12.2021

ПОКАНЕТИ ПРЕДАВАЧИ

ГОРАН ДИМИТРОВ CERTIFICATE

ГЛИГОР ТОФОСКИ CERTIFICATE

СЛУШАТЕЛИ

ADMIR IZERI CERTIFICATE

AFERDITA ISMAILI CERTIFICATE

AJREDIN KJAMILOVSKI CERTIFICATE

ALBINA ADEMI CERTIFICATE

ALEKSANDAR GEORGIEVSKI CERTIFICATE

ALEKSANDRA IGNATOVA CERTIFICATE

ALEKSANDRA JOVANOVA CERTIFICATE

ALEKSANDRA PASOSKA CERTIFICATE

ALI İDRIZI CERTIFICATE

ANASTAZIJA GAVRILOVA VASIKJ CERTIFICATE

ANDRIJANA GUREVA BEBEDZAKOVA CERTIFICATE

ANETA JOVANOVSKA ILOVA CERTIFICATE

ANETA MINOVA CERTIFICATE

ANETA SARAFILOSKA SAVESKA CERTIFICATE

ANGELINA VARSAMIS CERTIFICATE

ANITA DIMOSKA CERTIFICATE

ANITA NIKOLOVSKI CERTIFICATE

ARBEN MIRTO CERTIFICATE

ARDITA DEMIRI-KADRIU CERTIFICATE

ARTA HISENI SKENDERI CERTIFICATE

ATIFETE JAKUPI CERTIFICATE

ATNAN IBRAIMI CERTIFICATE

AЛЕКСАНДАР ДАВИДО CERTIFICATE

AНА ЛЕШНИКОВСКА CERTIFICATE

BERIN BAFTIARI CERTIFICATE

BESA ABDULI HALITI CERTIFICATE

BESARTA JONUZI IBRAIMI CERTIFICATE

BESIME ETEMI CERTIFICATE

BILJANA PETRUSHEVSKA CERTIFICATE

BILJANA SHERDENKOVSKA IVANOVSKA CERTIFICATE

BILJANA VOLCHEVA CERTIFICATE

BILJANA ZAJKOSKA TRAJKOSKA CERTIFICATE

BLAGORODNA SULEVA CERTIFICATE

BLERIM ÇUPI CERTIFICATE

DANICA GEORGIEVA CERTIFICATE

DANIELA MARKOVSKA CERTIFICATE

DASHMIRE BAJRAMI CERTIFICATE

DIANA PALLOSHI KADRIU CERTIFICATE

DIJANA JARMOVA CERTIFICATE

DOLA MALEFSKI CERTIFICATE

D-R MILICA POPOVSKA CERTIFICATE

D-R PREDRAG SIMJANOVSKI CERTIFICATE

D-R. RENATA MLADENOVSKA CERTIFICATE

DR. SUZANA NUHI CERTIFICATE

DR.AFRIM EMINI CERTIFICATE

DRITON AMZAI CERTIFICATE

DURIM HASANI CERTIFICATE

EDON QAMILI CERTIFICATE

ELIZABETA ADAMOVA CERTIFICATE

ELIZABETA KOSTOVSKA PRILEPCANSKA CERTIFICATE

EMEL DAUTI JAHJA CERTIFICATE

EMILIJA STEVKOVSKA CERTIFICATE

ESMIR DZANKOVIC CERTIFICATE

EVA POPOVA CERTIFICATE

EЛЕНА ПЕТРУШЕВСКА CERTIFICATE

FANI VOLCHEVSKA JOSHEVA CERTIFICATE

FATIME DAUTI CERTIFICATE

FATON ABDULAI CERTIFICATE

FEJZIJE AKIJA CERTIFICATE

FITORE AVDIJA CERTIFICATE

FLARUSHE OSMANI CERTIFICATE

GABRIELA MASEVSKA CERTIFICATE

GALINA NAKESKA CERTIFICATE

GJORGJI STANOEVSKI CERTIFICATE

GORAN KRSTEVSKI CERTIFICATE

GORDANA POP-NIKOLOVA CERTIFICATE

HASIBE BELA CERTIFICATE

HRISTINA BELESKA CERTIFICATE

HRISTINA HRISTOVA CERTIFICATE

IBRAIM RAMADANI CERTIFICATE

ILIR FEJZULLAI CERTIFICATE

INDIRA XHELADINI CERTIFICATE

INDRIT KAPROLLI CERTIFICATE

ISKRA MESHKOVA CERTIFICATE

IVANKA CHICHEVALIEVA CERTIFICATE

IVONA PECOVSKA GASHEVSKA CERTIFICATE

JANA GUREVA CERTIFICATE

JASMINA VELJANOVSKA CERTIFICATE

JELENA KRSTONIJEVIKJ CERTIFICATE

JULIJA GABERSKA CERTIFICATE

JULIJANA STOJKOVSKA CERTIFICATE

KAROLINA RIKALOSKA CERTIFICATE

KATERINA IVANOVSKA CERTIFICATE

KATERINA STOJKOVSKA JENDOVSKA CERTIFICATE

KATICA BAKIEVA BOJCEVA CERTIFICATE

KRENARE SABRII CERTIFICATE

KRISTIJAN JOVANOVSKI CERTIFICATE

KRISTINA KAMCHEVA CERTIFICATE

KRISTINA SHKRIPCOVA LAZARESKA CERTIFICATE

LEANDRA KADRIU CERTIFICATE

LENCHE NOVESKA CERTIFICATE

LEUNORA HAJRULLAI CERTIFICATE

LIDIJA LAZARESKA CERTIFICATE

LILJANA HRISTOVA CERTIFICATE

LILJANA KOCEVA-ILIJEVA CERTIFICATE

LILJANA PRENDJOVA CERTIFICATE

LIRIJE ADEMI-ZULBEARI CERTIFICATE

LIRIJE SHABANI CERTIFICATE

LORETA CELIKU CERTIFICATE

LULJETA IMERI CERTIFICATE

LULZIME BAJRAMI CERTIFICATE

MAGDALENA GECHESKA CERTIFICATE

MAGDALENA JOVCHEVSKA PETKOSKA CERTIFICATE

MAJA GOCEVSKA NIKOLOVSKA CERTIFICATE

MANUELA TIMOVSKA CERTIFICATE

MARIJA JORDANOSKA CERTIFICATE

MARIJA KJOSEVA CERTIFICATE

MARIJANA GECHESKA CERTIFICATE

MARIJE GJETAJ JAKOVSKI CERTIFICATE

MARINA VELICHKOVA-ANGELOVA CERTIFICATE

MARTA TUNDZEVA CERTIFICATE

MENKA GANCHEVSKA CERTIFICATE

MEVLANE ISLAMI LIMANI CERTIFICATE

MIHAJLO KJULUMOV CERTIFICATE

MILENA CVETKOVSKI CERTIFICATE

MIQEREME ILAZI CERTIFICATE

MIRJANA SHEROVSKA CERTIFICATE

MIRJANA VELEVSKA CERTIFICATE

MIROSLAVA SHEVCHENKO CERTIFICATE

MITKO DABESKI CERTIFICATE

MITKO MANCHEV CERTIFICATE

MUHAMED IBRAIMI CERTIFICATE

MUSTAF TAHIRI CERTIFICATE

NADICA NAJDOV CERTIFICATE

NADIRE LUMANI CERTIFICATE

NAFI DURMISHI CERTIFICATE

NAIM ISLAMI CERTIFICATE

NAIM SKENDERI CERTIFICATE

NARCIZE BEADINI CERTIFICATE

NERA STOJANOVA CERTIFICATE

NESRINE RAMADANI CERTIFICATE

NEXHAT ISMAILI CERTIFICATE

NIKOLCE CURLINOVSKI CERTIFICATE

OFELIJA MADZEVSKA CERTIFICATE

OGNEN DUSHKOVSKI CERTIFICATE

OLIVER TRAJCEV CERTIFICATE

OLIVERA LEVOVA CERTIFICATE

PAVLINA VELKOVA CERTIFICATE

PEMBE MURTISHI CERTIFICATE

PETKOVSKA.SANDRA@HOTMAIL.COM САНДРА ПЕТКОВСКА CERTIFICATE

PETRE KODOVSKI CERTIFICATE

POLIKSENIJA MIJOSKA CERTIFICATE

RADA KOKOVIJADIS CERTIFICATE

RATKO DAVIDOVSKI CERTIFICATE

RATKO GRKOV CERTIFICATE

REJHAN IBRAHIMI CERTIFICATE

REMZIJE SAITI CERTIFICATE

REMZIJE SAITI CERTIFICATE

ROMIR KADRIU CERTIFICATE

RUDINA SHEHU CERTIFICATE

RUFIJE ZIBERI CERTIFICATE

SABRINA TUGLIOVA CERTIFICATE

SADETA IBRAIMOVSKA REDJEPOV CERTIFICATE

SAFET DEMIRI CERTIFICATE

SALI SEJDIJA CERTIFICATE

SANJA BOJCHEVA DONEVA CERTIFICATE

SANJA CVETKOVSKA CERTIFICATE

SASHKO MESHKOV CERTIFICATE

SEJAD SOLAKOSKI CERTIFICATE

SELMA ARIFI CERTIFICATE

SEMRA ARIFI CERTIFICATE

SENADA VESKOVIKJ SHAKJIROVIKJ CERTIFICATE

SHABAN SALI CERTIFICATE

SHKURTA MEMISHI CERTIFICATE

SIBEL MIFTAROSKA XHUMKAR CERTIFICATE

SLAVICA KITANOSKA CERTIFICATE

SNEZANA KOTEVSKA CERTIFICATE

SONJA VELJANOSKA CERTIFICATE

STEFAN ILIEVSKI CERTIFICATE

STEVCO ARSOVSKI CERTIFICATE

SUAD NESIMI CERTIFICATE

SUZANA GOSHEVSKA SULEVA CERTIFICATE

SUZANA GUDEVA CERTIFICATE

SUZANA GUDEVA CERTIFICATE

SUZANA NICEVSKA CERTIFICATE

TEODORA SIBINOVSKA CERTIFICATE

TEUTA QAILI PAJAZITI CERTIFICATE

URIM IBRAIMI CERTIFICATE

VALBONA MEMETI CERTIFICATE

VALENTINA MITROVA CERTIFICATE

VASILKA BUJUKLIEVA IVANOVA CERTIFICATE

VERICA POPOSKA CERTIFICATE

VIKTORIJA JANEVSKA CERTIFICATE

VIKTORIJA SARAFIMOVA -KOCEVA CERTIFICATE

VIKTORIJA STANKOSKA EFTIMOVA CERTIFICATE

VIOLETA JACHEVA CERTIFICATE

VIOLETA STOJANOVSKA CERTIFICATE

VJOSA ILAZI CERTIFICATE

VLORA SULEJMANI CERTIFICATE

ZORAN PETROV CERTIFICATE

ZORAN VALASKI CERTIFICATE

ZORICA MEDAROVA-STOJKOVSKA CERTIFICATE

АЈРЕДИН ЌАМИЛОВСКИ CERTIFICATE

АЛЕКСАНДАР АНАНИЈЕВ CERTIFICATE

АЛЕКСАНДАР БЛАЖЕВСКИ CERTIFICATE

АЛЕКСАНДАР КОЏАСИНСКИ CERTIFICATE

АЛЕКСАНДАР ТАНЕВ CERTIFICATE

АЛЕКСАНДРА БЛАЖЕВСКА CERTIFICATE

АЛЕКСАНДРА ЃОРШОВСКА CERTIFICATE

АЛЕКСАНДРА ЛАЗАРЕВСКА ДАВИТКОВ CERTIFICATE

АЛЕКСАНДРА РИСТОВА СТОЈАНОВА CERTIFICATE

АЛЕКСАНДРА СТОЈЧЕВСКА CERTIFICATE

АМИ МАЏАРОВА CERTIFICATE

АНА ВЕСОВА CERTIFICATE

АНГЕЛ ПОП АНГЕЛОВ CERTIFICATE

АНГЕЛА ВЕЛИЧКОВСКА СПАСОВСКА CERTIFICATE

АНГЕЛА ДИМИТРИЕВСКА CERTIFICATE

АНГЕЛА КАЛЧОВСКА CERTIFICATE

АНГЕЛА КАЛЧОВСКА CERTIFICATE

АНГЕЛИНА ТАНУШЕВСКА МИЛАДИНОВСКА CERTIFICATE

АНДРЕЈ УЈЧИЌ CERTIFICATE

АНЕТА ЛЕМБОВСКА CERTIFICATE

АНКИЦА СТАНОЕВСКА CERTIFICATE

АТАНАСКО МИХАИЛОВ CERTIFICATE

БИЛЈАНА МАНЧЕВА CERTIFICATE

БИЛЈАНА МИРЧЕСКА ГАВРИЛОСКА CERTIFICATE

БИЛЈАНА ПОП-АНТОСКА CERTIFICATE

БИЛЈАНА РАТКУШИНОСКА CERTIFICATE

БИЛЈАНА СПИРКОСКА CERTIFICATE

БОЈАН ТОДОРОВСКИ CERTIFICATE

БОЈАНА МИЦКОСКА CERTIFICATE

ВАЛЕНТИНА ТОТИЌ CERTIFICATE

ВАНЧО АПОСТОЛОВСКИ CERTIFICATE

ВАСКА КИРОВА CERTIFICATE

ВАСКА ТАШЕВА CERTIFICATE

ВАСКО МИТРЕСКИ CERTIFICATE

ВЕРОНИКА МИТРЕВСКА CERTIFICATE

ВЕСНА БАЛШЕВСКА CERTIFICATE

ВЕСНА ЕФРЕМОВА СТЕФАНОСКА CERTIFICATE

ВЕСНА МЛАДЕНОВА АРСОВА CERTIFICATE

ВИКТОРИЈА МИТРОВСКА CERTIFICATE

ВИКТОРИЈА ПЕТРЕСКА CERTIFICATE

ВИОЛЕТА ГОШИЌ CERTIFICATE

ГАБРИЕЛА МЛАДЕНОВСКА CERTIFICATE

ГАБРИЈЕЛА ТОДОРОСКА CERTIFICATE

ГОЈКО РАТКУШИНОСКИ CERTIFICATE

ГОРАН ГЕОРГИЕВСКИ CERTIFICATE

ГОРАН КОЛЕВСКИ CERTIFICATE

ГОРАН СТЕВЧЕВСКИ CERTIFICATE

ГОРДАНА ЃУЗЕЛОВА CERTIFICATE

ГОРДАНА ЈОВАНОВСКА CERTIFICATE

ГОРДАНА ЌИРОСКА МЕРЏАНОСКА CERTIFICATE

ГОРДАНА СТОЈАНОСКА CERTIFICATE

ГОРДАНА ТРЕНКОСКА НИКОЛОСКА CERTIFICATE

ЃОРЕ ДЕРВИШОВ CERTIFICATE

ЃУРЃАНА ДАНИЛОВА CERTIFICATE

ДАНИЕЛА НАУНОВА-СПИРОСКА CERTIFICATE

ДАНИЕЛА ОНОСИМОСКА CERTIFICATE

ДЕЈАН МЛАДЕНОВСКИ CERTIFICATE

ДЕЈАН ПЕТРЕСКИ CERTIFICATE

ДИЈАНА ВЕЛКОВСКА ЃОРГИЕВА CERTIFICATE

ДИЈАНА ИЛКОСКА CERTIFICATE

ДИМИТАР ГАЛАЧЕВ CERTIFICATE

Д-Р ГОЦЕ ПЕЈОСКИ CERTIFICATE

ДР КИРО ДЕСПОТОСКИ CERTIFICATE

Д-Р САШО БОЈАЏИЕВ CERTIFICATE

Д-Р ХРИСТИЈАН ДИМИТРОВСКИ CERTIFICATE

ДР.КРАСИМИРА БОЖИНОВСКА CERTIFICATE

ДУШИЦА ПЕТРУШЕВСКА CERTIFICATE

ЕВГЕНИЈА НИКОЛОВА CERTIFICATE

ЕЛЕНА АНГЕЛОВСКИ CERTIFICATE

ЕЛЕНА БОЈАЏИЕВА CERTIFICATE

ЕЛЕНА БОШКОВА CERTIFICATE

ЕЛЕНА ВУЧКОВСКА ЈОСИМОВСКА CERTIFICATE

ЕЛЕНА СИМОНОВСКА НИКОЛОВСКА CERTIFICATE

ЕЛИЗАБЕТА ЈОВАНОВСКА CERTIFICATE

ЕЛИЗАБЕТА ЧУРЛИОВСКА CERTIFICATE

ЕЛИСАВЕТА ЗДРАВЕСКА CERTIFICATE

ЕЛИЦА РЕСАВСКА МИЦЕВА ЕЛИЦА РЕСАВСКА МИЦЕВА CERTIFICATE

ЕМИЛИЈА ЈАНЕСКИ CERTIFICATE

ЕМИР ЌАМИЛИ CERTIFICATE

ЕМШИЈЕ ЏОНИ CERTIFICATE

ЖАНЕТА ЧАУШЕВСКА CERTIFICATE

ЖИВКО РИСТОВСКИ CERTIFICATE

ЗЛАТА ДИМАНОВСКА CERTIFICATE

ЗЛАТИЦА СТОЈАНОСКА CERTIFICATE

ЗЛАТКА РУФЧЕСКА CERTIFICATE

ЗЛАТКО АРСЕНИЕВСКИ CERTIFICATE

ЗОНКА ЈАНЕВСКА CERTIFICATE

ЗОРИЦА ДАФКОВ CERTIFICATE

ЗОРИЦА МАРКОВСКА CERTIFICATE

ИВАНА СТОЈАНОСКА CERTIFICATE

ИЛИЈА ЧИРКОВ CERTIFICATE

ИЛЧО ЕФКОСКИ CERTIFICATE

ИРЕНА СОЛТИРОВСКА CERTIFICATE

ИРЕНА СТОИЛОВА CERTIFICATE

ЈАГОДА САНЕВА ШТЕРИОВА CERTIFICATE

ЈОНУЗ ЗИБЕРИ CERTIFICATE

КАЛИОПИ ГРНЧАРОВА CERTIFICATE

КАТЕРИНА КИКЕРКОВСКА CERTIFICATE

КЛАРА ИВАНОВА CERTIFICATE

КРИСТИНА ВАНГЕЛОВСКА МИЦЕВА CERTIFICATE

КРИСТИНА ИВАНОСКА CERTIFICATE

КРСТЕ ТРАЈКОВСКИ CERTIFICATE

ЛЕНЧЕ ЈАНЕВА CERTIFICATE

ЛИДИЈА МАРКОСКА ЗАРИЧИН CERTIFICATE

ЛИЛА КИТАОВСКА CERTIFICATE

ЉУБИЦА ИЛИЕСКА CERTIFICATE

ЉУПКА ФИДАНОСКА CERTIFICATE

ЉУПЧО АРСОВСКИ CERTIFICATE

МАЈА ЌУЛИБРК-НЕДЕЛКОВСКА CERTIFICATE

МАЈА ТРАЈАНОВИЌ CERTIFICATE

МАКЕДОНКА ГЛИГОРОВА CERTIFICATE

МАРИЈА АПОСТОЛОВСКА CERTIFICATE

МАРИЈА БАЛШЕВСКА-ВЕЗЕНКОСКА CERTIFICATE

МАРИЈА ВИТАНОВА CERTIFICATE

МАРИЈА ГАРЕСКА ТРАЈКОСКА CERTIFICATE

МАРИЈА МИТКОВА БОЖИНОВА CERTIFICATE

МАРИЈА РУВЧЕСКА CERTIFICATE

МАРИЈА СТОЈАНОВА CERTIFICATE

МАРИНА ТОДОРОВСКА CERTIFICATE

МАРИЧКА ЃОРЧЕВА CERTIFICATE

МАРКО MARKO КОСТОВСКИ KOSTOVSKI CERTIFICATE

МАРТИНА БОГАТИНОВСКА CERTIFICATE

МАРТИНА ТОДОРОВСКА ТРПКОВСКА CERTIFICATE

МЕЛЕК МАХМУТИ CERTIFICATE

МЕРИ СТАНКОВСКА CERTIFICATE

МИЛА АНДРИЈЕВИЌ CERTIFICATE

МИЛКА КОЦЕВА-ВАСЕВА CERTIFICATE

МИЛОШ МОЈСОСКИ CERTIFICATE

МИРОСЛАВ АНДРИЈЕВИЌ CERTIFICATE

МИТО ДАГАЛЕВ CERTIFICATE

МОНИКА СТОЈАНОСКА CERTIFICATE

НАДИЦА МИСОВСКА CERTIFICATE

НАДИЦА ШКРЕКОВА CERTIFICATE

НАТАША БАШУРОВСКА МАРИНЧЕСКА CERTIFICATE

НАТАША ИЛИЈОСКА CERTIFICATE

НАТАША НИКОЛОВА CERTIFICATE

НАУМ ВЕСЛИЕВСКИ CERTIFICATE

НИКОЛА ПАНДЕЛИЕВ CERTIFICATE

НИКОЛИНА МИНОСКА CERTIFICATE

ОЛГА ЈАНКОВА CERTIFICATE

ОРДАНЧО МИТРИКЕСКИ CERTIFICATE

ПАВЛЕ АДАМОВСКИ CERTIFICATE

РАДМИЛА ПАТИРОВА CERTIFICATE

РОЗЕТА БОСИЛКОВА CERTIFICATE

РУЖИЦА АНГЕЛЕСКА CERTIFICATE

САБИР СУЛЕЈМАН CERTIFICATE

СВЕТЛАНА КРСТОВА CERTIFICATE

СВЕТЛАНА СТОЈКОВА CERTIFICATE

СЕФИАН ФЕРАТИ БЕЛЧИШТА CERTIFICATE

СИЛВАНА ЈАНЧЕВА ДИМОВА CERTIFICATE

СИЛВАНА НИКОЛОВСКА CERTIFICATE

СИМОНА РИСТОВСКА CERTIFICATE

СЛАВИЦА КОСТОСКА ПЕШЕВСКА CERTIFICATE

СЛАВИЦА НЕШОВА ПАНОВСКИ CERTIFICATE

СЛАВИЦА ТРАЈАНОВСКА ВЕЛИЧКОВИЌ CERTIFICATE

СНЕЖАНА ФИЛЕВА CERTIFICATE

СОЊА МАВРОДИЕВА ГЕОРГИЕВСКА CERTIFICATE

СОЊА ЦВЕТАНОСКА CERTIFICATE

СТЕФАНИ КОТЕВСКА CERTIFICATE

СТОЈКА ГАЛАЧЕВА CERTIFICATE

СТОЈНА АНДОНОСКА CERTIFICATE

ТАЊА ПАНОВСКА ВЕЛКОВСКА CERTIFICATE

ТАТЈАНА КОЧОСКА CERTIFICATE

ТОДОР КИЧУКОВ CERTIFICATE

ТОДОРКА НИКОЛОВА CERTIFICATE

ТОШЕ СТАНОЕВСКИ CERTIFICATE

ТОШЕ СТАНОЕВСКИ CERTIFICATE

ФАНИЦА МАНОВА-НАУМЧЕСКА CERTIFICATE

ФРОСИНА ЈОРДАНОСКА CERTIFICATE

ФРОСИНА СТОЈАНОВСКА CERTIFICATE

ХРИСТИЈАН БОЖИНОСКИ CERTIFICATE

ХРИСТИНА ДИМИТРИОСКА КУЗМАНОСКА CERTIFICATE

ЏЕЛАНА АСАНОВА CERTIFICATE

ШЕФИКА ЌЕРАЛА CERTIFICATE