15.12.2021 – ЕМПАТИЈА ВО ГЕРИЈАТРИСКА И ПАЛИЈАТИВНА ГРИЖА

Стручно-едукативно предавање во организација на Македонското здружение за палијативна нега.

КМ едукацијата е акредитирана од МЛД и ЛКСРМ.

Online предавањето се одржи на платформата GoToMeeting на 15.12.2021

Поканети предавачи

ЛИДИЈА ВЕТЕРОВСКА-МИЉКОВИЌ CERTIFICATE

МАЈА СПИРОВА CERTIFICATE

БИЛЈАНА ГРОЗДАНОВА CERTIFICATE

ЛИДИЈА ПАВЛЕСКА-АЛАБАКОВСКА CERTIFICATE

Слушатели

AIDA ZEJNILOVIC CERTIFICATE

BILJANA DRAGANOVSKA CERTIFICATE

ELENA BREZOVSKA CERTIFICATE

ILIR ISMAILI CERTIFICATE

JASMINA DJUNDEVA CERTIFICATE

KRSTO GROZDANOVSKI CERTIFICATE

LIDIJA KUCULOVSKA CERTIFICATE

MAJA IVANOVA CERTIFICATE

MARIJA JOVANOVA CERTIFICATE

MARIJA SEKOVSKA CERTIFICATE

MERI BERAT CERTIFICATE

NATASA GAVRILOSKA CERTIFICATE

NENAD ATANASOV CERTIFICATE

NIKICA PANOVA CERTIFICATE

OLIVER GRAMOSLI CERTIFICATE

OLIVER MITROVSKI CERTIFICATE

OLIVERA KIMOVSKA PETROVSKA CERTIFICATE

PETAR CHAKALAROSKI CERTIFICATE

RADMILA MANOJLOVSKA CERTIFICATE

RENATA RADENKOV CERTIFICATE

TRAJANKA DIMITRIJESKA CERTIFICATE

VALENTINA TOTIKJ CERTIFICATE

VITA STOJMENOVSKA CERTIFICATE

VJOLLCA SKENDERI NEZIRI CERTIFICATE

АЛЕКСАНДАР ДИМОВСКИ CERTIFICATE

АНА ЏАРЕВА CERTIFICATE

АНЕТА ТАШКОВА CERTIFICATE

БИЛЈАНА ПЕТРЕСКА-ЗОВИЌ CERTIFICATE

БОЈАНА ПЕТРЕСКА CERTIFICATE

ВАЛЕНТИНА ТОТИЌ CERTIFICATE

ВЕСНА КОЛЕВКА CERTIFICATE

ВЕСНА СИМСАРОВА НАЧЕВСКА CERTIFICATE

ЕДИС ЈУКИЌ CERTIFICATE

ЕЛИЗАБЕТА КАРАСМАНАКИС CERTIFICATE

ЈОВАНКА ЈАКИМОВСКА CERTIFICATE

КОСТА КАПСАРОВ CERTIFICATE

ЛАЗО ЈОРДАНОВСКИ CERTIFICATE

ЛИДИЈА ПАВЛЕСКА CERTIFICATE

ЛИЛЈАНА КОЧАНКОВСКА CERTIFICATE

МАЈА ПОПОВА CERTIFICATE

МАРИЈА МИЛЕСКА CERTIFICATE

МЕРИ БЕРАТ CERTIFICATE

НАТАЛИ БОЖИНКОЧЕВА МУРАТАГИЌ CERTIFICATE

НАТАША ЗДРАВЕСКА CERTIFICATE

САЛИЈА ЉАТИФ ПЕТРУШОВСКА CERTIFICATE

СЛАВИЦА ВЕЉАНОСКА ПЕТРЕСКА CERTIFICATE

ХРИСТИЈАН ДИМИТРОВСКИ CERTIFICATE

ХРИСТИНКА СТАНОЈКОВИЌ CERTIFICATE