Рехабилитација и озонотерапија кај пациенти со Ковид-19

11 students

Континуирана медицинска едукација во организација на Здружението на физијатри на Македонија.

КМ едукацијата е акредитирана од МЛД и ЛКСРМ со 2 бода.

Предавањата ќе бидат активни од 30.06.2020 – 05.08.2020 година.

За успешно завршување на едукацијата потребно е да се даде точен одговор на 75% од прашањата зададени во Завршниот тест.

Успешното комплетирање на едукацијата се потврдува со Сертификат кој, во дигитален формат, се издава во рок од 7-14 дена по полагањето на завршниот тест.

Instructor

User Avatar admin

ден350.00