Предизвици, решенија, терапија и рехабилитација на руптури на ротаторна манжетна

Континуирана медицинска едукација во организација на Здружението на физијатри на Македонија.

КМ едукацијата е акредитирана од МЛД и ЛКСРМ.

Предавањата ќе бидат активни од 20.10.2020.

За успешно завршување на едукацијата потребно е да се даде точен одговор на 75% од прашањата зададени во Завршниот тест.

Успешното комплетирање на едукацијата се потврдува со Сертификат кој, во дигитален формат, се издава во рок од 7-14 дена по полагањето на завршниот тест.

Напомена: Доколку не сте член на Здружението на физијатри, а сакате да добиете Сертификат, Ве молиме да направите уплата од 350,00 МКД на следниот линк  https://mld.mk/pay/fizijatri2020-2/