,

СИТЕ АСПЕКТИ НА ИНФЕКЦИЈАТА COVID-19

ден900.00

SKU: 000-2021-3 Categories: ,

Стручен симпозиум во организација на Македонско лекарско друштво.

Датум на одржување 16-17.12.2021 година

Повеќе информации на covid-19.mld.mk

Акредитиран од МЛД и ЛКРСМ

Котизација 900.00 МКД