26.05.2022 – Улогата на неинвазивните биомаркери во дијагноза на ендометриозата

ден300.00

SKU: 070-2022-1 Categories: ,

Online континуирана медицинска едукација на Македонското здружение за ендометриоза (МЗЕ), во соработка со Македонската асоцијација на гинеколози и опстетричари (МАГО)

КМ едукацијата е акредитирана од МЛД и ЛКСРМ. 

Online предавањето ќе се одржи на платформата GoToMeeting на 26.05.2022 (четврток) со почеток во 18:00 часот и може да го следите на линкот: https://www.gotomeet.me/MacedonianMedicalAssociation/mze

ID на настанот: 312-450-149
Сите регистрирани учесници со уплатена котизација, добиваат Сертификат за успешно завршено стручно усовршување во дигитален формат,  во рок од 7-14 дена по одржувањето на едукацијата на сите регистрирани учесници.
Котизацијата за настанот изнесува 300,00 МКД.