МЛД КОНГРЕС 2020 / MMA CONGRESS 2020

ден1,250.00

SKU: kongres Category:

Прв online Конгрес на лекарите во организација на Македонското лекарско друштво во партнерство со Медицинсиот факултет – Скопје.

Конгресот ќе се одвива од 10-20 ноември, 2020 година. 

Комплетната програма со рапсоред на предавањата ќе биде истакната доплнително.

The MLD Congress 2020 will take place online on the GoToMeeting web-hosting platform. You can join the Congress’s sessions from your computer, tablet or smartphone. 

Here is the link:

https://www.gotomeet.me/MacedonianMedicalAssociation/20ti-kongres-mld

ID: 566-569-341

If you are new to GoToMeeting for the first time, please get the app and install it:
https://global.gotomeeting.com/install/566569341

If you use Chrome web browser you can use connect through the web app

https://www.gotomeeting.com/meeting/join-meeting