Рехабилитација и озонотерапија кај пациенти со Ковид-19

ден350.00

SKU: 036-2020-1 Category:

Континуирана медицинска едукација во организација на Здружението на физијатри на Македонија.

КМ едукацијата е акредитирана од МЛД и ЛКСРМ со 2 бода.

Предавањата ќе бидат активни од 30.06.2020.

За успешно завршување на едукацијата потребно е да се даде точен одговор на 75% од прашањата зададени во Завршниот тест.

Успешното комплетирање на едукацијата се потврдува со Сертификат кој, во дигитален формат, се издава во рок од 7-14 дена по полагањето на завршниот тест.

You may also like…