25.03.2021 – Медикаментозен прекин на бременост и употреба на антиадхезивен гел во ендоскопијата

ден300.00

SKU: 2021-000-MLD-1 Category:

Drug pregnancy termination and use of anti-adhesive gel in endoscopy

Континуирана медицинска едукација во организација на Македонско лекарско друштво (МЛД) во соработка со Провиденс ДОО Загреб, Претставништво – Скопје.
Continued Medical Education organized by Macedonia Medical Association (MMA) in collaboration with Providens DOO Zagreb, Representative Office – Skopje.

КМ едукацијата е акредитирана од МЛД и ЛКСРМ. 
CM Education is accredited by MMA and DCRNM.

Предавањата ќе се одржи на 25.03.2021 (четврток), со почеток во 17:00 часот.
The lectures will take place on 25.03.2021 (Thursday), at 17:00 (5:00 pm).

Едукациjaтa ќе биде спроведена преку платформата GoToMeeting и истата може да ја следите на линкот:
The education will be held on the GoToMeeting platform and  can be followed on:

https://www.gotomeet.me/MacedonianMedicalAssociation/education25mart2021

ID на настанот: 312-450-149
Meeting ID 312-450-149

Сите регистрирани учесници со уплатена котизација, добиваат Сертификат за успешно завршено стручно усовршување во дигитален формат,  во рок од 7-14 дена по одржувањето на едукацијата на сите регистрирани учесници.
All registered participants with paid registration fee receive a Certificate for successfully completed professional development in digital format within 7-14 days after the education took place.

Котизацијата за настанот изнесува 300,00 МКД.
Participation Fee 300,00 MKD (5 EUR)

You may also like…