INTENSIVE CARE, EMERGENCY MEDICINE, BLOOD AND BLOOD TRANSFUSION

ден350.00

Category:

Постдипломскиот курс во организација на Катедрата по Анестезија со реанимација, а под покровителство на Европското здружение за анестезија и интензивна медицина.

КМ едукацијата е акредитирана од МЛД и ЛКСРМ. 

Предавањата ќе бидат активни од 17.10.2020. 

За успешно завршување на едукацијата потребно е да се даде точен одговор на 75% од прашањата зададени во Завршниот тест.

Успешното завршување на едукацијата се потврдува со Сертификат кој, во дигитален формат, се издава во рок од 7-14 дена по полагањето на завршниот тест.

You may also like…