14.12.2021 – МЕДИКАМЕНТОЗЕН АБОРТУС

Стручно-едукативно предавање на тема “Медикаментозен абортус“ во организација на Македонското лекарско друштво (МЛД),  Македонската асоцијација на гинеколози и опстетричари (МАГО) и ХЕРА- Асоцијација за здравствена едукација.

КМ едукацијата е акредитирана од МЛД и ЛКСРМ.

Online предавањето се одржи на платформата GoToMeeting на 14.12.2021. 

ПОКАНЕТИ ПРЕДАВАЧИ

ГОРАН ДИМИТРОВ CERTIFICATE

ГЛИГОР ТОФОСКИ CERTIFICATE

ЈАДРАНКА ГЕОРГИЕВСКА CERTIFICATE

АНА ДАНЕВА-МАРКОВА CERTIFICATE

СЛУШАТЕЛИ

AGNESA KARAKOLEVA DAVIDOVIKJ CERTIFICATE

ALEKSANDAR GJEROSKI CERTIFICATE

ALEKSANDRA ANDONOVSKA CERTIFICATE

ANA MATOSKA-DOJCHINOVSKA CERTIFICATE

ANGELA CHIPUROVSKA CERTIFICATE

ANIFE REXHEPI SEJFULLAI CERTIFICATE

ANITA ILIJESKA PAJMAKOSKA CERTIFICATE

ARDITA DEMIRI-KADRIU CERTIFICATE

BESART ALILI CERTIFICATE

BOJAN MITANOSKI CERTIFICATE

BORO PARTALOSKI CERTIFICATE

CVETANKA RISTOVSKA GINEVA CERTIFICATE

DANIELA GEORGIEVA CERTIFICATE

DANIELA JOVANOVA CERTIFICATE

DIANA PALLOSHI-KADRIU CERTIFICATE

EDIS MUJOVIC CERTIFICATE

ELIZABETA MATEVSKA ATANASOVSKA CERTIFICATE

ELMA ABDULA HASANAGOVSKI CERTIFICATE

EMILIJA IVANOV CERTIFICATE

EVGENIJA NIKOLOVA CERTIFICATE

GORAN ANTOV CERTIFICATE

GORAN PERKOV CERTIFICATE

GORDANA KIPROSKA CERTIFICATE

IRENA TODOROVSKA CERTIFICATE

JASMINA DIMITROVSKA CERTIFICATE

KATERINA POPOSKA CERTIFICATE

KRISTINA BLAZHEVA CERTIFICATE

KRISTINA PARTALOSKA CERTIFICATE

LORETA MATEVSKA CERTIFICATE

MAJA CVETANOVSKA TRAJKOSKA CERTIFICATE

MAJA PEJKOVSKA ILIEVA CERTIFICATE

MAJLINDA AZEMI CERTIFICATE

MAKJULI HADJI LEGA CERTIFICATE

MARE KOSTOVSKA CERTIFICATE

MARGARITA GAVRILOVSKA CERTIFICATE

MILCO RISTOVSKI CERTIFICATE

MILE PACHEMSKI CERTIFICATE

OLIVERA ARNAUDOVA CERTIFICATE

RADICA BOJCHEVA CERTIFICATE

ROMIR KADRIU CERTIFICATE

SASO SPASOVSKI CERTIFICATE

SLAVJANKA STANOEVSKA STOJKOVSKI CERTIFICATE

SOFIJA TRAJKOVIK CERTIFICATE

SOFKA PAVLESKA CERTIFICATE

SUMEJA ISMANI CERTIFICATE

SUZANA OGNENOVSKA CERTIFICATE

SUZANA SLISHKOVIKJ CERTIFICATE

TATJANA JAKIMOVA CERTIFICATE

VALENTINA ATANASOVA-RAMBABOVA CERTIFICATE

VALENTINA DAVIDOVSKA CERTIFICATE

VASKA KUKUTANOVA CERTIFICATE

VERONIKA KOKOROMANOVSKA CERTIFICATE

VESNA LIVRINOVA CERTIFICATE

VESNA POP-STEFANIJA CHORBEVA CERTIFICATE

VESNA SERAFIMOSKA CERTIFICATE

VLADO USTIJANOSKI CERTIFICATE

VLATKO DANKOV CERTIFICATE

АНА KОЦЕВСКА CERTIFICATE

АНДРЕЈ УЈЧИЌ CERTIFICATE

АТАНАСОВСКИ ЉУПЧО CERTIFICATE

АШИМ ИМЕРОСКИ CERTIFICATE

БЛАГОЈ ЛАЗАРОВ CERTIFICATE

БОРИСЛАВА СПИРОСКА CERTIFICATE

ВАНЧО ОРГАНЏИСКИ CERTIFICATE

ВАНЧО СТОЈАНОВ CERTIFICATE

ВЕНЦИСЛАВ БОЖИНОСКИ CERTIFICATE

ВЕРИЦА ОРГАНЏИСКА CERTIFICATE

ЃУЉХАНА ПУПЕ ХОЏА CERTIFICATE

ДРАГЕ ДАБЕСКИ CERTIFICATE

ДУШАНКА ЃОРЃИЈОСКА CERTIFICATE

ЕМИЛИЈА САВИЌЕВИЌ ИСЈАНОВСКА CERTIFICATE

ЗОРАН НОФИТОСКИ CERTIFICATE

ИВАНА НАКОВ CERTIFICATE

ИРЕНА ГОШЕВА CERTIFICATE

ЈУЛИЈАНА КОЧОСКА CERTIFICATE

ЈУЛИЈАНА ЏАМБАЗОВА ТАШКОВА CERTIFICATE

ЛЕНДИТА ТАРАВАРИ CERTIFICATE

ЛЕОНИД РАМОВ CERTIFICATE

МИЛЕНА ПЕТРЕСКА РИСТЕСКА CERTIFICATE

МИМОЗА КАПЕТАНОСКА CERTIFICATE

НАТАША ИЛИЕВА CERTIFICATE

НИКОЛА ЃУЗЕЛОВ CERTIFICATE

НИКОЛА ЈОСИМОВСКИ CERTIFICATE

РАДМИЛА ЗАФИРОВСКА CERTIFICATE

РИСТО КОЦЕВСКИ CERTIFICATE

СНЕЖАНА МИЛЕНКОВА CERTIFICATE

СОЊА ЦВЕТАНОВСКА-АПОСТОЛСКА CERTIFICATE

СТОЈАН ОРГАНЏИСКИ CERTIFICATE

СУЗАНА КОСТОВСКА CERTIFICATE

ТАСЕ ЦВЕТАНОВСКИ CERTIFICATE

ФИЛИП ИСЈАНОВСКИ CERTIFICATE

ФИЛИП МАТЕВСКИ CERTIFICATE