МЛД КОНГРЕС 2020 / MMA CONGRESS 2020

10 students

Прв online Конгрес на лекарите во организација на Македонското лекарско друштво во партнерство со Медицинсиот факултет – Скопје.

Конгресот ќе се одвива од 10-20 ноември, 2020 година. 

Комплетната програма со рапсоред на предавањата ќе биде истакната доплнително.

За секоја тема линковите за вклучување ќе се поставуваат соодветно распоредот.

 • Ден 1 /Day 1
  No items in this section
 • Ден 2 /Day 2
  No items in this section
 • Ден 3 /Day 3
  No items in this section
 • Ден 4 /Day 4
  No items in this section
 • Ден 5 /Day 5
  No items in this section
 • Ден 6 /Day 6
  No items in this section
 • Ден 7 /Day 7
  No items in this section
 • Ден 8 /Day 8
  No items in this section
 • Ден 19/Day 9
  No items in this section
 • Ден 10 /Day 10
  No items in this section

Instructor

ден1,250.00