15.04.2022 – Современи аспекти и новитети во максилофацијалната хирургија

ден300.00

SKU: 045-2022-1 Category:

Стручно-едукативно предавање на тема „Современи аспекти и новитети во максилофацијалната хирургија“ во организација на Македонско здружение на максилофацијални хирурзи (МЗМХ).

КМ едукацијата е акредитирана од МЛД и ЛКСРМ.

Online предавањето ќе се одржи на платформата Microsoft Teams на 15.04.2022 (петок) со почеток во 12:00 часот.  и може да го следите на следниот линк Microsoft Teams Link

Сите регистрирани учесници добиваат Сертификат за успешно завршено стручно усовршување во дигитален формат,  во рок од 7-14 дена по одржувањето на едукацијата на сите регистрирани учесници.