14.10.2022 – РАНА ДИЈАГНОСТИКА И ТРЕТМАН НА БОЛКА ВО КРСТОТ

ден300.00

SKU: 079-2022-1 Category:

Континуирана медицинска едукација во организација на Македонско спинално здружение.

КМ едукацијата е акредитирана од МЛД и ЛКСРМ.

Место на одржување: Конференциска сала, ГОБ 8ми Септември – Скопје

Датум на одржување: 14.10.2022

Почеток: 13:00 часот

Сите регистрирани учесници со уплатена котизација, добиваат Сертификат за успешно завршено стручно усовршување во дигитален формат,  во рок од 7-14 дена по одржувањето на едукацијата на сите регистрирани учесници.

Котизацијата за настанот изнесува 3о0,00 МКД.