04.03.2021 – Модерен пристап кон третманот на преинвазивните и инвазивните форми на цервикален карцином

ден300.00

SKU: 050-2021-2 Category:

Континуирана медицинска едукација во организација на Македонското здружение за цервикална патологија и колпоскопија (МЗЦПК) во соработка со Innotech International Скопје.
Continued Medical Education organized by Macedonian Society for Cervical Pathology and Colposcopy (MSCPC) in collaboration with Laboratoire Innotech International, Skopje Office.

КМ едукацијата е акредитирана од МЛД и ЛКСРМ. 
CM Education is accredited by MMA and DCRNM.

Предавањата ќе се одржи на 04.03.2021 (четврток), со почеток во 18:00 часот.
The lectures will take place on 04.03.2021 (Thursday), at 18:00 (6:00 pm).

Едукациjaтa ќе биде спроведена преку платформата GoToMeeting и истата може да ја следите на линкот:
The education will be held on the GoToMeeting platform and  can be followed on:

https://www.gotomeet.me/MacedonianMedicalAssociation/2021mzcpk2

ID на настанот: 506-709-445
Meeting ID 506-709-445

Сите регистрирани учесници со уплатена котизација, добиваат Сертификат за успешно завршено стручно усовршување во дигитален формат,  во рок од 7-14 дена по одржувањето на едукацијата на сите регистрирани учесници.
All registered participants with paid registration fee receive a Certificate for successfully completed professional development in digital format within 7-14 days after the education took place.

Котизацијата за настанот изнесува 300,00 МКД.
Participation Fee 300,00 MKD (5 EUR)