13.05.2022 – Kако до подобро матернално и фетално здравје

ден300.00

SKU: 075-2022-2 Category:

Континуирана медицинска едукација во организација на Македонската асоцијација за фетална медицина – МАФМ во соработка со МЕДИС Македонија ДООЕЛ. 

КМ едукацијата е акредитирана од МЛД и ЛКСРМ.

Стручниот состанок ќе се одржи на 13.05.2022 година (петок) со почеток во 14:00 часот во ресторан Ragusa 360 | Rooftop Skopje.

Сите регистрирани учесници со уплатена котизација, добиваат Сертификат за успешно завршено стручно усовршување во дигитален формат,  во рок од 7-14 дена по одржувањето на едукацијата на сите регистрирани учесници.

Котизацијата за настанот изнесува 300,00 МКД.