,

17.03.2023-ОНКОФЕРТИЛИТЕТ ВО МОДЕРНОТО ВРЕМЕ

ден300.00

Out of stock

SKU: 075-2023-1 Categories: ,

Почитувани,

Со огромно задоволство сакаме да Ве известиме дека регионалните соработки на различни теми со здруженијата на гинеколози и опстетричари и медицинските факултети продолжуваат и понатаму. По успешно организираниот настан од областа на перинаталната медицина „Скрининг на фетални абнормалности во прв и втор триместар“, во продолжение ќе биде организиран сличен таков настан со нашите колеги, членови на здружението за гинеколози и опстетричари од Република Србија -UGOS, на тема актуелна во денешницата – oнкофертилитет.

На нивна иницијатива, а со поддркша од Медицинскиот Факултет Скопје, Асоцијација за Фетална медицина – МФМ, Македонска асоцијација на гинеколози и опстетричари – МАГО и Македонско лекарско друштво – МЛД на ден 17 март 2023 (петок) со почеток од 08:30 ч. во амфитеатарот на Медицински факултет Скопје ќе се одржи симпозиум со наслов „Онкофертилитет во модерното време“, на кој ќе земат учество реномирани српски и македонски предавачи.

Овој симпозиум е акредитиран од Лекарска комора за кој следуваат бодови за КМЕ.

АГЕНДА

ЛИНК ДО УПЛАТА НА КМЕ ЗА СЕРТИФИКАТ

ЛИНК ЗА ОНЛАЈН УЧЕСНИЦИ НА СИМПОЗИУМОТ

ЛИНК ЗА TEAMS