10-11.02.2023-УПРАВУВАЊЕ СО БИОЛОШКИ ОТПАД

ден300.00

SKU: 033-2023-1 Category:

Прв стручен состанок во организација на Здружение специјалисти по хигиена и здравствена екологија

КМ едукацијата е акредитирана од МЛД и ЛКСРМ.

Место на одржување: Хотел Романтик – Велес

Датум на одржување: 10.02.2023 – 11.02.2023 (петок и сабота)

Котизацијата за настанот изнесува 300,00 МКД.

Сите регистрирани учесници со уплатена котизација, добиваат Сертификат за успешно завршено стручно усовршување во дигитален формат,  во рок од 7-14 дена по одржувањето на едукацијата на сите регистрирани учесници.

 

Регистрирај се