16.06.2021 – ТРЕТМАН НА ВАГИНАЛНИ ИНФЕКЦИИ И СУПЛЕМЕНТИ ВО БРЕМЕНОСТ

ден300.00

SKU: 050-2021-3 Category:

Македонско здружение за цервикална патологија и колпоскопија – МЗЦПК во соработка со МЕДИС Македонија ДООЕЛ Скопје

Online предавањето ќе се одржи на платформата GoToMeeting на 16.06.2021 (среда) со почеток во 18:00 часот и може да го следите на линкот подолу

Macedonian Association for Cervical Pathology and Colposcopy – MZCPK in cooperation with MEDIS Macedonia DOOEL Skopje

The online lecture will take place on the GoToMeeting platform on 16.06.2021 (Wednesday) starting at 18:00 and you can follow it on the link below

https://www.gotomeet.me/MacedonianMedicalAssociation/mzcpk2021

Сите регистрирани учесници со уплатена котизација добиваат Сертификат за успешно завршено стручно усовршување во дигитален формат во рок од 7-14 дена по одржувањето на едукацијата

All registered participants with paid registration fee receive a Certificate for successfully completed professional development in digital format within 7-14 days after the training.

You may also like…